944308.jpg

Mielenkiintoinen pala Helsingin historiaa löytyi Suomen Kuvalehden joulunumerosta  vuodelta 1918. Tuntematon kirjoittaja kertoo artikkelissaan pääkaupungin toimettomien ja varattomien poikien suojaksi perustetun työlaitoksen, Pikatoimisto Marsin toiminnasta.


944309.jpg

Marsin toiminta oli suunniteltu niin, että mahdollisimman suuri poikajoukko voisi sen avulla saada ansiotyötä. Lähettitoiminnan (jakelu- perimis- ja pakkausosastot) lisäksi saattoivat pojat työskennellä mm veistolaitoksessa, jossa valmistettiin leikki-, talous- ja huonekaluja.  Marsilla oli myös oma paikanvälitystoimisto.

Kun uusi "kundi" pyrki Pikatoimisto Marsiin, tutkittiin hänen taustansa perinpohjaisesti. Kotiolot, koulunkäynti ja entiset ammatit otettiin huomioon. Jos poika sitten "edes tyydyttävästi" täytti asetetut vaatimukset ja oli kansakoulun käynyt, tarjottiin hänelle paikkaa asiapoikana mieleiseensä liikkeeseen tai konttoriin. Jos työnetsijän "entisyys ja ulkonainen esiintyminen" olivat epäilystä herättäviä, tarjottiin hänelle ensin palkallinen koulutus- ja kasvatusjakso.

944306.jpg

Toiminnan vaikeutena mainitaan "kundit", jotka olivat tottuneet kaduilla toimimaan "vapaa-ammateissa", kuten kengänkiillottajina tai kengännauhakauppiaina. Tällaisia poikia ei säännöllinen työ Pikatoimisto Marsissa huvittanut ja he usein pyysivätkin kesken kaiken päästä "himaan". Marsin toimintatapaan kuului, että tällöin yhteistyössä pojan vanhempien kanssa yritettiin palauttaa töihin "sellaisetkin pojat, jotka röyhkeän käytöksensä ja siivottoman ulkonaisen esiintymisensä takia eivät voi saada paikkoja yksityisen luona."

Pikatoimisto Mars huolehti myös poikainsa vaatetuksesta ja ruokkimisesta, koska useat olivat "kotoisin pääkaupungin kaikkein köyhimmistä kodeista" ja koko Suomea koetteli yleinen pula-aika. Helsingin kaduilla tarvittiinkin ripeäjalkaisia lähettipoikia, koska nelijalkaiset vetojuhdat olivat sodan ja pulan vuoksi miltei kadonneet.

Pikatoimisto Mars oli Helsingin N.M.K.Y:n yksi toimintamuoto, joka jatkui ainakin 30-luvulle asti. Varhaista lastensuojelutyötä siis.